1973

Recently added

The Bamboo House of Dolls (Nu ji zhong ying) พยาบาลสาวแหกค่ายนรก (1973)
5.4

The Bamboo House of Dolls (Nu ji zhong ying) พยาบาลสาวแหกค่ายนรก (1973)

เรื่องราวของพยาบาลในค่ายเชลยของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกคร […]