Yuichi Fukuda

Recently added

Gintama 2: Rules Are Meant To Be Broken กินทามะ ซามูไร เพี้ยนสารพัด 2: แหกกฎชิมิก่อนไม่รอแล้วนะ (2018)
6.4

Gintama 2: Rules Are Meant To Be Broken กินทามะ ซามูไร เพี้ยนสารพัด 2: แหกกฎชิมิก่อนไม่รอแล้วนะ (2018)

เรื่องราวในภาคนี้เกิดขึ้น เมื่อ 3 นักรับจ้างสารพัด นำที […]
Gintama กินทามะ ซามูไร เพี้ยนสารพัด (2017)
6.1

Gintama กินทามะ ซามูไร เพี้ยนสารพัด (2017)

กินทามะ เป็นมังงะที่ประสบความสำเร็จ ตีพิมพ์ในนิตยสารโชเ […]