Yoshikazu Ishii

Recently added

A Tale of Mari and Three Puppies (Mari to koinu no monogatari) เพื่อนซื่อ… ชื่อ มาริ (2007)
7.3

A Tale of Mari and Three Puppies (Mari to koinu no monogatari) เพื่อนซื่อ… ชื่อ มาริ (2007)

นี่คือเรื่องราวแห่งชีวิต อ้างอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง […]
L: Change the World (Death Note 3) สมุดโน้ตสิ้นโลก (2008)
6

L: Change the World (Death Note 3) สมุดโน้ตสิ้นโลก (2008)

หลัง จาก “แอล” (เคนอิชิ มัตสึยาม่า) ปิดคดีคิระไปแล้ว แต […]