Stephen Chow

Recently added

Journey to the West: Conquering the Demons (Xi you: Xiang mo pian) ไซอิ๋ว 2013 คนเล็กอิทธิฤทธิ์หญ่าย (2013)
6.7

Journey to the West: Conquering the Demons (Xi you: Xiang mo pian) ไซอิ๋ว 2013 คนเล็กอิทธิฤทธิ์หญ่าย (2013)

นี่คือ ไซอิ๋ว ที่ถูกปรับแต่งตีความใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร การย […]
CJ7 (Cheung gong 7 hou) คนเล็กของเล่นใหญ่ (2008)
6.4

CJ7 (Cheung gong 7 hou) คนเล็กของเล่นใหญ่ (2008)

โจวซิงฉือ ดาราซูเปอร์สตาร์และผู้กำกับชื่อดังกระฉ่อนโลกจ […]