Hiroyuki Seshita

Recently added

Godzilla: The Planet Eater (Gojira: hoshi wo k? mono) ก๊อดซิลล่า จอมเขมือบโลก (2018)
5.1

Godzilla: The Planet Eater (Gojira: hoshi wo k? mono) ก๊อดซิลล่า จอมเขมือบโลก (2018)

ขณะที่พันธมิตรของโลกอ่อนกำลังลง ฮะรุโอะจึงชั่งใจคิดที่จ […]
Godzilla: City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ (2018)
5.8

Godzilla: City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ (2018)

หลังจากที่หน่วยสำรวจของมนุษย์ที่มาทวงคืนผืนโลกจากราชันย […]