Hayao Miyazaki

Recently added

Lupin the 3rd: Castle of Cagliostro (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro) ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)
7.6

Lupin the 3rd: Castle of Cagliostro (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro) ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)

ลูแปงพร้อมกับคู่หูคู่ใจนามว่าจิเก็น และนักรบซามูไรโกเอม […]
Howl’s Moving Castle (Hauru no ugoku shiro) ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ (2004)
8.2

Howl’s Moving Castle (Hauru no ugoku shiro) ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ (2004)

เด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซฟี้ ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงธรรม […]