Tony Leung Ka-fai

Recently added

A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon (Ying hung boon sik III: Zik yeung ji gor) โหด เลว ดี 3 (1989)
5.9

A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon (Ying hung boon sik III: Zik yeung ji gor) โหด เลว ดี 3 (1989)

ท่ามกลางสงครามเวียดนาม มาร์ค หนุ่มชาวจีนเดินทางมา เพื่อ […]
Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Di renjie: Tong tian di guo) ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ (2010)
6.6

Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Di renjie: Tong tian di guo) ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ (2010)

ในแผ่นดินยุคราชวงศ์ถังที่เมืองลั่วหยาง พระนางบูเช็คเทีย […]