Sarah Polley

Recently added

Mr. Nobody ชีวิตหลากหลายของนายโนบอดี้ (2009) บรรยายไทย
7.7

Mr. Nobody ชีวิตหลากหลายของนายโนบอดี้ (2009) บรรยายไทย

ภาพยนตร์เล่าเรื่องสลับไปมาระหว่าง 3 รูปแบบชีวิตของ Mr.N […]
Splice สัตว์สาวกลายพันธุ์ล่าสยองโลก (2009)
5.8

Splice สัตว์สาวกลายพันธุ์ล่าสยองโลก (2009)

ไคลฟ์ (เอเดรียน โบรดี) และ เอลซา (แซราห์ พอลลีย์) คือ น […]