Max Ryan

Recently added

USS Indianapolis: Men of Courage ยูเอสเอส อินเดียนาโพลิส: กองเรือหาญกล้าฝ่าทะเลเดือด (2016)
5.3

USS Indianapolis: Men of Courage ยูเอสเอส อินเดียนาโพลิส: กองเรือหาญกล้าฝ่าทะเลเดือด (2016)

ในสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารเรือจอมทรหดนายหนึ่งต้องติดอย […]