Kiyoshi Kobayashi

Recently added

Lupin the 3rd: Castle of Cagliostro (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro) ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)
7.6

Lupin the 3rd: Castle of Cagliostro (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro) ปราสาทสมบัติคากริออสโทร (1979)

ลูแปงพร้อมกับคู่หูคู่ใจนามว่าจิเก็น และนักรบซามูไรโกเอม […]