John Ching Tung

Recently added

Burning Paradise (Huo shao hong lian si) ปึงซีเง็ก เผาเล่งเน่ยยี่ (1994)
7

Burning Paradise (Huo shao hong lian si) ปึงซีเง็ก เผาเล่งเน่ยยี่ (1994)

ในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ชาวฮั่นผู้แข็งข้อ ก […]
Fight Back to School III (To hok wai lung 3: Lung gwoh gai nin) คนเล็กนักเรียนโต 3 (1993)
6.2

Fight Back to School III (To hok wai lung 3: Lung gwoh gai nin) คนเล็กนักเรียนโต 3 (1993)

ป่ายอ้วนสามีของจูดี้ ถูกฆาตกรรมอย่างลึกลับ ทางตำรวจพยาย […]