Freddy Rodríguez

Recently added

Code Name: Geronimo (Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)
5.7

Code Name: Geronimo (Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน (2012)

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลท […]
A Walk in the Clouds จะขอบูชาหัวใจเธอไว้ที่วิมานเมฆ (1995)
6.7

A Walk in the Clouds จะขอบูชาหัวใจเธอไว้ที่วิมานเมฆ (1995)

หนังรักสุดแสนโรแมนติก งานกำกับของผู้กำกับชาวยุโรป Alfon […]