Fred Ward

Recently added

The Right Stuff วีรบรุษนักบินอวกาศ (1983) บรรยายไทย
7.8

The Right Stuff วีรบรุษนักบินอวกาศ (1983) บรรยายไทย

ขณะที่ยานอวกาศของโซเวียตได้ทะยานออกนอกโลกเป็นผลสำเร็จ อ […]
Thunderheart ธันเดอร์ฮาร์ท หัวใจสายฟ้า (1992) บรรยายไทย
6.8

Thunderheart ธันเดอร์ฮาร์ท หัวใจสายฟ้า (1992) บรรยายไทย

มีคดีฆาตกรรมปริศนาเกิดขึ้นในพื้นที่เขตสงวนของชาวอินเดีย […]