Fan Bingbing

Recently added

Sacrifice (Zhao shi gu er) ดาบแค้น บัลลังก์เลือด (2010)
6.2

Sacrifice (Zhao shi gu er) ดาบแค้น บัลลังก์เลือด (2010)

บัลลังก์ที่เคยมีต้องถูกแย่งชิง จนทำให้สูญเสียทุกอย่างไป […]
Lady of the Dynasty (Wang chao de nu ren: Yang Gui Fei) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน (2015)
4.2

Lady of the Dynasty (Wang chao de nu ren: Yang Gui Fei) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน (2015)

ความงดงามของหยางยู่หวน ทำให้ฮ่องเต้ถังหมิงประทับใจ จนสน […]